جيلولوق ( حوادث اوايل قرن بيستم در آذربایجان ایران ) – يپرم خان – تخريب آثار تاريخی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان – بازسازی مساجد قره باغ توسط ارامنه – پان تركيسم – نسل کشی ارامنه

jil7
Share

  برای مطالعه هر يك از مقالات ، روی لینک پایین مقاله کلیک کنید : 

  ” جیلولوق “ 

  ( حوادث ابتدای قرن بیستم در آذربایجان ایران ( ارومیه ، خوی و سلماس ) ) 

  http://hamaynk.wordpress.com/2012/11/26/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%a1%d9%a2%d9%a9%d9%a6-%d8%aa%d8%a7-%d9%a1%d9%a2%d9%a9%d9%a7-%d9%87%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1/

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-08-31/315 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=DE7F8F8E-59C0-4E3E-8EDC-88BD996183F5

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2787

  نقش ” يپرم خان “ و ارمنيان در نهضت مشروطه ايران

 http://www.paymanonline.com/magazine.aspx?id=4AB64352-3ABB-4530-8E9E-D361C92087E7

  پاسخی به اتهامات وارده بر نقش یپرم خان در نهضت مشروطه

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=91B3B114-B755-4465-AF10-CA7F5DC1F562

  قراباغ كوهستانی – آرتساخ

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?page=9   

  گزارشی مختصر درباره رويكرد رسمی جمهوری ارمنستان در قبال مناقشه قره باغ

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2635

  سیاست ارمنی ستیزی حکومت جمهوری آذربایجان

 http://masis.persiangig.com/document/armani%20setizi%20e%20azarbaijan.pdf

 http://www.4shared.com/office/Cz_YhWNl/armani_setizi_e_azarbaijan_2.html

  تحريف تاريخ و ارمنی ستيزی توسط جمهوری آذربايجان

 http://masis.persiangig.com/document/karabakh.pdf

 http://www.4shared.com/office/MSBaklB8/karabakh.html 

  واقعه كشتار ارامنه در ” سومگاييت “ جمهوری آذربايجان در فوريه ۱۹۸۸ میلادی

 http://masis.persiangig.com/document/sumgait.pdf 

 http://www.4shared.com/office/W8os7NVi/sumgait.html 

  افشاء كمك نيروهای خارجی به ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ

  و واقعیت هایی درباره حادثه موسوم به ” خوجالی “

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/05/blog-post_8618.html

  سايت چند زبانه درباره دروغ پردازی های پان تركيست ها در مورد حادثه

  موسوم به ” خوجالی “  

 http://www.xocali.net

  آثار تاريخی و مذهبی آرتساخ – قره باغ

 http://hamaynk.wordpress.com/category/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%ae-%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-07-24/77 

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/01/1.html

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/03/2.html

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/05/3.html

  انهدام آثار تاريخی و مذهبی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2012-06-08/3516

 http://culturalgenocide-julfa.blogspot.com

 

 

 

  عكس های فوق و عکس ابتدای مقاله مربوط به تخريب

  آثار مذهبی ارامنه در جلفا در نخجوان توسط ماموران 

  جمهوری آذربايجان است كه  در سال ۲۰۰۵ ميلادی آخرين مرحله آن 

  به اجرا در آمد . 

  عکس پایین وضعیت تخریب کلیسای ارمنی شهر ” شوشی “ را در هنگام تسلط 

  نیروهای جمهوری آذربایجان بر این شهر و استفاده آن ها از این کلیسا به عنوان

  انبار مهمات جنگی ، نشان می دهد .

 

  نگاهی مختصر به تاریخ منطقه نخجوان و تخریب آثار تاریخی ارامنه در این منطقه

  توسط جمهوری آذربایجان

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=DB1A26DE-FF02-416D-A5CD-8CF0443D926C

  گزارش بازديد يك مسلمان از مسجد جامع  شهر ” شوشی “ در قره باغ ،

  بازسازی مساجد قره باغ توسط ارامنه

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-07-26/105

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=ADF7B5F7-7D2C-4B97-9B89-7565E6AF4D63

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2340

 

  عکس فوق مربوط به وضعیت کنونی مسجد شهر شوشی 

  و عکس پایین مربط به وضعیت کنونی مسجد شهر ” آغدام “ در قره باغ 

  است که بر خلاف ادعاهای دروغین پان ترکیست ها ، تحت 

  محافظت دولت ارمنی قره باغ هستند .

 

  نقدی  بر كتاب ” جنگ فرهنگی عليه جمهوری آذربايجان “ 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=8F3D9C06-245C-4459-A1C6-6168FC2B10B3

  نگاهی مختصر به تاریخ ایروان

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=F4A27AD1-7CC5-4C9D-805F-44B5C15755A1

  مبانی پان تركيسم

 http://armenia.persiangig.com/document/PanTurkism.pdf

 http://www.4shared.com/office/tuTuIpqc/PanTurkism.html

  نگاهی به آذربایجان ، قفقاز و پان ترکیسم

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=83CAD1C5-23CE-4834-84CC-D99AEEFEF014

  مراسم معرفی کتاب های” پان ترکیسم ، یک قرن در تکاپوی الحاق گری “ 

  و ” پان ترکیسم و ایران “ ، منتشر شده در تهران

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=FD42DBDF-E8D1-4F10-BCAC-16DB9A5BD58D

  چند دلیل درارتباط با رد پیشنهاد دولت ترکیه در مورد تشکیل کمیسیون 

  مورخان برای بررسی نژادکشی ارامنه

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-08-02/142

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2772

  زندگی نامه ” هراند دینک “ ، روزنامه نگار ارمنی ترکیه که توسط ملی گرایان 

  افراطی آن کشور به قتل رسید .

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=82D565D7-943A-48A9-A3D8-066EB3440A68

  یادداشتی ازاستانبول : حدود یك میلیون قربانی نسل كشی ، پنهان در لفافه فراموشی - 

  اعترافات ” طلعت پاشا “ ( وزير كشور تركيه عثمانی در زمان قتل عام 

  ارامنه ) درباره اين جنايت

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=6A89CD26-AB81-4284-A57C-C512D69E3620

  گزیده ای از نظرات محققان و نویسندگان ترک در خصوص نسل کشی ارامنه

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=255330F0-934B-4122-A0C9-DF7A89FFDB1E

  عذرخواهی ترک های ترکیه از ارامنه ، به خاطر نژادکشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=706D1EE1-0BA4-4F5D-B62D-B66BCEEB47F9

 http://www.ozurdiliyoruz.com

 http://www.ozurdiliyoruz.com/foreign.aspx

  قتل عام ارمنیان ، در مراجع بین المللی

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=FA8B06BC-E305-464B-BA90-DC8E86B32905

  بازتاب قتل عام ارمنیان در مطبوعات ایران

 http://www.hamaynk.com/IR/panarmenian/2012-04-20/2925

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=8B3C0A4E-90E4-4A74-8A50-CE5D0B721FC9

  مشاهدات محمد علی جمال زاده ، نویسنده معروف ایرانی ، از نسل کشی

  ارامنه توسط  ترکیه عثمانی

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2012-04-21/2931 

 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050406_l-rp-arm-geno-jamalzadeh.shtml

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2114

  آیا واقعا نسل کشی ارامنه به وقوع پیوسته است ؟

 http://masis.persiangig.com/document/142_Robertson_Was%20there%20an%20Armenian%20Genocide.pdf

 http://www.4shared.com/office/GkIAbTbA/142_Robertson_Was_there_an_Arm.html

  آنان که پس از ۱۹۱۵ ( قتل عام ارامنه ) به زندگی در ترکیه ادامه دادند .

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=E99BBBF5-C00C-408A-B663-7A7D282CAD4A

  انهدام آثار ميراث فرهنگی ارامنه توسط ترکیه 

 http://masis.persiangig.com/document/149_01.Cultural_Genocide.pdf%5b1%5d.pdf

 http://www.4shared.com/office/xtS9EFAb/149_01Cultural_Genocidepdf1_3.html

 http://www.genocide-museum.am/eng/cultural_genocide.php

 

  عكس فوق مربوط به كليسای ارمنی ” هوروموس “ ، واقع در تركيه كنونی ،

  قبل از سال ۱۹۶۵ ميلادی است . 

  عكس پايين همين كليسا را در سال ۱۹۹۸ ميلادی نشان می دهد كه تا حد زيادی

  تخريب شده است .

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*