جيلولوق ( حوادث اوايل قرن بيستم در آذربایجان ایران ) – ” يپرم خان “ – تخريب آثار تاريخی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان – بازسازی مساجد قره باغ توسط ارامنه – پان تركيسم – نسل کشی ارامنه

jil7
Share

 برای مطالعه هر يك از مقالات ، روی لینک پایین مقاله ، کلیک کنید : 

 ” جیلولوق “ 

 ( حوادث ابتدای قرن بیستم در آذربایجان ایران ( ارومیه ، خوی و سلماس ) ) 

  http://hamaynk.wordpress.com/2012/11/26/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%a1%d9%a2%d9%a9%d9%a6-%d8%aa%d8%a7-%d9%a1%d9%a2%d9%a9%d9%a7-%d9%87%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1/

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-08-31/315 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=DE7F8F8E-59C0-4E3E-8EDC-88BD996183F5

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2787

 نقش ارمنیان و ” يپرم خان “ در نهضت مشروطه ايران

 http://www.paymanonline.com/magazine.aspx?id=4AB64352-3ABB-4530-8E9E-D361C92087E7

 پاسخی به اتهامات وارده بر نقش یپرم خان در نهضت مشروطه

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=91B3B114-B755-4465-AF10-CA7F5DC1F562

 قره باغ كوهستانی ( آرتساخ )

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?page=9   

 گزارشی مختصر درباره رويكرد رسمی جمهوری ارمنستان در قبال مناقشه قره باغ

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2635

 سیاست ارمنی ستیزی حکومت جمهوری آذربایجان

 http://masis.persiangig.com/document/armani%20setizi%20e%20azarbaijan.pdf

 http://www.4shared.com/office/Cz_YhWNl/armani_setizi_e_azarbaijan_2.html

 تحريف تاريخ و ارمنی ستيزی توسط جمهوری آذربايجان

 http://masis.persiangig.com/document/karabakh.pdf

 http://www.4shared.com/office/MSBaklB8/karabakh.html 

 نسل کشی ارامنه در شهر ” سومگاييت “ جمهوری آذربايجان در فوريه ۱۹۸۸ میلادی

 http://masis.persiangig.com/document/sumgait.pdf 

 http://www.4shared.com/office/W8os7NVi/sumgait.html 

 افشاء كمك نيروهای خارجی به ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ و واقعیت هایی

 درباره حادثه مربوط به ” خوجالی “

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/05/blog-post_8618.html

 سايت چند زبانه درباره دروغ پردازی های پان تركيست ها در مورد حادثه مربوط به

 ” خوجالی “  

 http://www.xocali.net

 آثار تاريخی و مذهبی آرتساخ ( قره باغ )

 http://hamaynk.wordpress.com/category/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%ae-%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-07-24/77 

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/01/1.html

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/03/2.html

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/05/3.html

 انهدام آثار تاريخی و مذهبی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2012-06-08/3516

 http://culturalgenocide-julfa.blogspot.com

 

 

 

 عكس های فوق و عکس ابتدای مقاله ، مربوط به تخريب آثار مذهبی ارامنه در جلفا در

 نخجوان ، توسط ماموران جمهوری آذربايجان است كه در سال ۲۰۰۵ میلادی ، آخرین

 مرحله آن ، به اجرا در آمد .

 عکس پایین ، وضعیت تخریب کلیسای ارمنی شهر ” شوشی “ را در هنگام تسلط 

 نیروهای جمهوری آذربایجان بر این شهر و استفاده آن ها از این کلیسا ، به عنوان 

 انبار مهمات جنگی ، نشان می دهد .

 

 نگاهی مختصر به تاریخ منطقه نخجوان و تخریب آثار تاریخی ارامنه در این منطقه

 توسط جمهوری آذربایجان 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=DB1A26DE-FF02-416D-A5CD-8CF0443D926C

 گزارش بازديد يك مسلمان از مسجد جامع  شهر ” شوشی “ در قره باغ ؛ بازسازی

 مساجد قره باغ توسط ارامنه

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-07-26/105

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=ADF7B5F7-7D2C-4B97-9B89-7565E6AF4D63

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2340

 

 عکس فوق ، مربوط به وضعیت کنونی مسجد شهر شوشی و عکس پایین ، مربوط به

 وضعیت کنونی مسجد شهر ” آکنا “ (  آغدام “ ) در قره باغ است که بر خلاف ادعاهای 

 دروغین پان ترکیست ها ، تحت محافظت دولت ارمنی قره باغ هستند .

 

 نقدی بر كتاب ” جنگ فرهنگی عليه جمهوری آذربايجان “ 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=8F3D9C06-245C-4459-A1C6-6168FC2B10B3

 نگاهی مختصر به تاریخ ایروان

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=F4A27AD1-7CC5-4C9D-805F-44B5C15755A1

 مبانی پان تركيسم

 http://armenia.persiangig.com/document/PanTurkism.pdf

 http://www.4shared.com/office/tuTuIpqc/PanTurkism.html

 نگاهی به آذربایجان ، قفقاز و پان ترکیسم

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=83CAD1C5-23CE-4834-84CC-D99AEEFEF014

 مراسم معرفی کتاب های ” پان ترکیسم ، یک قرن در تکاپوی الحاق گری “ و 

 ” پان ترکیسم و ایران “ ، منتشر شده در تهران

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=FD42DBDF-E8D1-4F10-BCAC-16DB9A5BD58D

 چند دلیل درارتباط با رد پیشنهاد دولت ترکیه در مورد تشکیل کمیسیون مورخان برای 

 بررسی نسل کشی ارامنه

 

 http://hamaynk.wordpress.com/2013/11/06/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA-2/

 

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2772

 زندگی نامه ” هراند دینک “ ، روزنامه نگار ارمنی تبار ترکیه که به دست ملی گرایان 

 افراطی آن کشور ، به شهادت رسید 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=82D565D7-943A-48A9-A3D8-066EB3440A68

 یادداشتی از استانبول : حدود یك میلیون قربانی نسل كشی ، پنهان در لفافه فراموشی ؛ 

 اعترافات ” طلعت پاشا “ ( وزير كشور تركيه عثمانی در زمان نسل کشی ارامنه ) درباره

 اين جنايت

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=6A89CD26-AB81-4284-A57C-C512D69E3620

 گزیده ای از نظرات محققان و نویسندگان ترک تبار ترکیه ای ، در خصوص نسل کشی

 ارامنه

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=255330F0-934B-4122-A0C9-DF7A89FFDB1E

 عذرخواهی ترک های ترکیه از ارامنه ، به خاطر نسل کشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=706D1EE1-0BA4-4F5D-B62D-B66BCEEB47F9

 http://www.ozurdiliyoruz.com

 http://www.ozurdiliyoruz.com/foreign.aspx

 نسل کشی ارمنیان ، در مراجع بین المللی

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=FA8B06BC-E305-464B-BA90-DC8E86B32905

 بازتاب نسل کشی ارمنیان ، در مطبوعات ایران

 http://www.hamaynk.com/IR/panarmenian/2012-04-20/2925

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=8B3C0A4E-90E4-4A74-8A50-CE5D0B721FC9

 مشاهدات محمد علی جمال زاده ، نویسنده معروف ایرانی ، از نسل کشی ارامنه توسط

 ترکیه عثمانی

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2012-04-21/2931 

 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050406_l-rp-arm-geno-jamalzadeh.shtml

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2114

 آیا واقعا ، نسل کشی ارامنه ، به وقوع پیوسته است ؟

 http://masis.persiangig.com/document/142_Robertson_Was%20there%20an%20Armenian%20Genocide.pdf

 http://www.4shared.com/office/GkIAbTbA/142_Robertson_Was_there_an_Arm.html

 آنان که پس از ۱۹۱۵ ( نسل کشی ارامنه ) ، به زندگی در ترکیه ادامه دادند 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=E99BBBF5-C00C-408A-B663-7A7D282CAD4A

 انهدام آثار ميراث فرهنگی ارامنه توسط ترکیه 

 http://masis.persiangig.com/document/149_01.Cultural_Genocide.pdf%5b1%5d.pdf

 http://www.4shared.com/office/xtS9EFAb/149_01Cultural_Genocidepdf1_3.html

 http://www.genocide-museum.am/eng/cultural_genocide.php

 

 عكس فوق ، مربوط به كليسای ارمنی ” هوروموس “ ، واقع در محدوده کنونی ترکیه ،

 قبل از سال ۱۹۶۵ ميلادی است . 

 عكس پايين ، همين كليسا را در سال ۱۹۹۸ ميلادی نشان می دهد كه تا حد زیادی ،

 تخريب شده است .

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*