جيلولوق(حوادث اوايل قرن بيستم در آذربایجان ایران)-يپرم خان-تخريب آثار تاريخی ارامنه توسط ج.آذربايجان-بازسازی مساجد قره باغ توسط ارامنه-پان تركيسم-قتل عام ارامنه

jil7
Share

  برای مطالعه هر يك از مقالات روی لينك پايين مقاله كليك كنيد:

  ” جیلولوق “ 

  (حوادث ابتدای قرن بیستم در آذربایجان ایران ( ارومیه ، خوی و سلماس ))

  http://hamaynk.wordpress.com/2012/11/26/%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%a1%d9%a2%d9%a9%d9%a6-%d8%aa%d8%a7-%d9%a1%d9%a2%d9%a9%d9%a7-%d9%87%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1/

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-08-31/315

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=DE7F8F8E-59C0-4E3E-8EDC-88BD996183F5

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2787

  نقش ” يپرم خان “  و ارمنيان در نهضت مشروطه ايران

 http://www.paymanonline.com/magazine.aspx?id=4AB64352-3ABB-4530-8E9E-D361C92087E7

  پاسخی به اتهامات وارده بر نقش یپرم خان در نهضت مشروطه

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=91B3B114-B755-4465-AF10-CA7F5DC1F562

  قراباغ كوهستانی – آرتساخ

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?page=9   

  گزارشی مختصر درباره رويكرد رسمی جمهوری ارمنستان در قبال مناقشه قره باغ

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2635

  سیاست ارمنی ستیزی حکومت جمهوری آذربایجان

 http://masis.persiangig.com/document/armani%20setizi%20e%20azarbaijan.pdf

 http://www.4shared.com/office/Cz_YhWNl/armani_setizi_e_azarbaijan_2.html

  تحريف تاريخ و ارمنی ستيزی توسط جمهوری آذربايجان

 http://masis.persiangig.com/document/karabakh.pdf

 http://www.4shared.com/office/MSBaklB8/karabakh.html 

  واقعه كشتار ارامنه در ” سومگاييت “ جمهوری آذربايجان در فوريه ۱۹۸۸ میلادی

 http://masis.persiangig.com/document/sumgait.pdf

 http://www.4shared.com/office/W8os7NVi/sumgait.html

  افشاء كمك نيروهای خارجی به ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ قره باغ

  و واقعیت هایی درباره حادثه موسوم به ” خوجالی “

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/05/blog-post_8618.html

  سايت چند زبانه درباره دروغ پردازی های پان تركيست ها در مورد حادثه

  موسوم به ” خوجالی “  

 http://www.xocali.net

  آثار تاريخی و مذهبی آرتساخ – قره باغ

 http://hamaynk.wordpress.com/category/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%ae-%d9%82%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%ba/

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-07-24/77

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/01/1.html

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/03/2.html

 http://araxmagp.blogspot.com/2011/05/3.html

  تحريف منابع تاريخی مربوط به آرتساخ – قره باغ توسط جمهوری آذربايجان

 http://farsi.hooys.com/Armanestan/F_90_Tahrife_Manabee_Daste_Avval_Marboot_Be_Gharebagh_Tavassote_Azariha.htm

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2845

  انهدام آثار تاريخی و مذهبی ارامنه توسط جمهوری آذربايجان

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2012-06-08/3516

 http://culturalgenocide-julfa.blogspot.com

 

 

 

  عكس های فوق و عکس ابتدای مقاله مربوط به تخريب

  آثار مذهبی  ارامنه در جلفا  در نخجوان توسط ماموران 

  جمهوری آذربايجان است كه  در سال ۲۰۰۵ ميلادی  آخرين مرحله آن 

  به اجرا در آمد.

  عکس پایین وضعیت تخریب کلیسای ارمنی شهر شوشی را در هنگام تسلط 

  نیروهای جمهوری آذربایجان بر این شهر و استفاده آن ها از این کلیسا به عنوان

  انبار مهمات جنگی ، نشان می دهد.

 

  نگاهی مختصر به تاریخ منطقه  نخجوان و تخریب آثار تاریخی ارامنه در این منطقه

  توسط جمهوری آذربایجان

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=DB1A26DE-FF02-416D-A5CD-8CF0443D926C

  گزارش بازديد يك مسلمان از مسجد جامع  شهر ” شوشی “ در قره باغ 

  بازسازی مساجد قره باغ توسط ارامنه

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-07-26/105

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=ADF7B5F7-7D2C-4B97-9B89-7565E6AF4D63

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2340

 

  عکس فوق مربوط به وضعیت کنونی مسجد شهر شوشی 

  و عکس پایین مربط به وضعیت کنونی مسجد شهر ” آغدام “ در قره باغ 

  است که بر خلاف ادعاهای دروغین پان ترکیست ها ، تحت 

  محافظت دولت ارمنی قره باغ هستند.

 

  نقدی  بر كتاب ” جنگ فرهنگی عليه جمهوری آذربايجان “ 

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=8F3D9C06-245C-4459-A1C6-6168FC2B10B3

  نگاهی مختصر به تاریخ ایروان

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=F4A27AD1-7CC5-4C9D-805F-44B5C15755A1

  مبانی پان تركيسم

 http://armenia.persiangig.com/document/PanTurkism.pdf

 http://www.4shared.com/office/tuTuIpqc/PanTurkism.html

  نگاهی به آذربایجان ، قفقاز و پان ترکیسم

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=83CAD1C5-23CE-4834-84CC-D99AEEFEF014

  مراسم معرفی کتاب های”پان ترکیسم، یک قرن در تکاپوی الحاق گری“ 

  و ”پان ترکیسم و ایران“ ، منتشر شده در تهران

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=FD42DBDF-E8D1-4F10-BCAC-16DB9A5BD58D

  چند دلیل درارتباط با رد پیشنهاد دولت ترکیه در مورد تشکیل کمیسیون 

  مورخان برای بررسی نژادکشی ارامنه

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2011-08-02/142

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2772

  زندگی نامه ” هراند دینک “ ، روزنامه نگار ارمنی ترکیه که توسط ملی گرایان 

  افراطی آن کشور به قتل رسید.

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=82D565D7-943A-48A9-A3D8-066EB3440A68

  یادداشتی ازاستانبول : حدود یك میلیون قربانی نسل كشی ، پنهان در لفافه فراموشی 

  اعترافات” طلعت پاشا “ ( وزير كشور تركيه عثمانی در زمان قتل عام 

  ارامنه ) درباره اين جنايت

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=6A89CD26-AB81-4284-A57C-C512D69E3620

  گزیده ای از نظرات محققان و نویسندگان ترک در خصوص نسل کشی ارامنه

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=255330F0-934B-4122-A0C9-DF7A89FFDB1E

  عذرخواهی ترک های ترکیه از ارامنه به خاطر نژادکشی ارامنه توسط ترکیه عثمانی

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=706D1EE1-0BA4-4F5D-B62D-B66BCEEB47F9

 http://www.ozurdiliyoruz.com

 http://www.ozurdiliyoruz.com/foreign.aspx

  قتل عام ارمنیان در مراجع بین المللی

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=FA8B06BC-E305-464B-BA90-DC8E86B32905

  بازتاب قتل عام ارمنیان در مطبوعات ایران

 http://www.hamaynk.com/IR/panarmenian/2012-04-20/2925

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=8B3C0A4E-90E4-4A74-8A50-CE5D0B721FC9

  مشاهدات محمد علی جمال زاده ، نویسنده معروف ایرانی ، از نسل کشی

  ارامنه توسط  ترکیه عثمانی

 http://www.hamaynk.com/IR/main/2012-04-21/2931 

 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/04/050406_l-rp-arm-geno-jamalzadeh.shtml

 http://farsi.iranahayer.com/index.php?news=2114

  آیا واقعا نسل کشی ارامنه به وقوع پیوسته ؟

 http://masis.persiangig.com/document/142_Robertson_Was%20there%20an%20Armenian%20Genocide.pdf

 http://www.4shared.com/office/GkIAbTbA/142_Robertson_Was_there_an_Arm.html

  آنان که پس از ۱۹۱۵ ( قتل عام ارامنه) به زندگی در ترکیه ادامـه دادند.

 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=E99BBBF5-C00C-408A-B663-7A7D282CAD4A

  انهدام آثار ميراث فرهنگی ارامنه توسط ترکیه در سال های ۲۰۰۹-۱۹۱۵ میلادی

 http://masis.persiangig.com/document/149_01.Cultural_Genocide.pdf%5b1%5d.pdf

 http://www.4shared.com/office/xtS9EFAb/149_01Cultural_Genocidepdf1_3.html

 http://www.genocide-museum.am/eng/cultural_genocide.php

 

  عكس فوق مربوط به كليسای ارمنی ” هوروموس “ واقع در تركيه كنونی

  قبل از سال ۱۹۶۵ ميلادی است. 

  عكس پايين همين كليسا را در سال ۱۹۹۸ ميلادی نشان می دهد كه تا حد زيادی

  تخريب شده است.

  

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

*